بزار واسه یه بارم که شده بدون

در نظر گرفتن نتیجه کار و اونی

که دلم می خواد و  دوس داره انجام بدم

اخرش تباهی می تونه باشه ولی با الانم

فرقی ندره

#تلاش برای علایق