با این همه تلاش و برنامه ریزی و غم جدایی اگه به هدفم نرسم خدا می دونه ممکنه چه بلایی سرم خودم بیارم یا بیاد. خدا جونم کمکم کن شرایطم بده